Kariéra

Aktuálně

Pro naše logistické a přepravní služby hledáme řidiče s řidičským průkazem skupiny C a E. Nabízíme stabilní zázemí, příjemné pracovní prostředí a jistotu práce a výdělku. Pokud máte zájem o práci v naší firmě, zašlete svůj životopis na adresu: zamestnani@cargo.hortim.cz.

Vítej v týmu!

Lidské zdroje

Společnost Cargo-Hortim staví na lidech. Vedení společnosti proto vytváří vhodné pracovní prostředí, podmínky a technické zázemí, které umožňují našim pracovníkům bez problémů zajistit zákazníkem požadované služby. Snažíme se o příjemné pracovní prostředí a udržení bezproblémových mezilidských vztahů na pracovištích. V naší firmě se máme rádi a vaříme si navzájem kávy…

Ochrana osobních údajů

Zasláním svého životopisu uchazeč o práci souhlasí, že jeho osobní údaje obsažené v životopisu budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a budou v tomto rozsahu uloženy v databázi uchazečů o zaměstnání ve společnosti Cargo-Hortim, spol. s.r.o. na personálním oddělení, a to po dobu šesti měsíců. Tyto údaje budou uchovány za účelem případného budoucího výběru zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání a za tímto účelem mohou být zpřístupněny vedení společnosti Cargo-Hortim, spol. s.r.o. Zároveň tímto bere uchazeč na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Poučení

Udělený souhlas může uchazeč kdykoli odvolat dopisem doručeným na personální oddělení se sídlem na adrese Cargo-Hortim, spol. s.r.o., Kšírova 242, 619 00 Brno. Má také právo přístupu ke svým osobním údajům, a to na personálním oddělení sídlícím na výše uvedené adrese, a má právo na opravu osobních údajů. Uchazeč, který zjistí nebo se domnívá, že společnost Cargo-Hortim, spol. s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče nebo v rozporu se zákonem, může požádat personální oddělení společnosti Cargo-Hortim, spol. s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost Cargo-Hortim, spol. s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádost uchazeče o pracovní pozici